نام فایل لینک دانلود
استاندارد اعلام حریق اروپا BS 5839
استاندارد اطفا حریق گازی دی اکسید کربنNFPA 12
استاندارد نصب و راه اندازی سیستم های اطفا آبی (اسپرینکلر) NFPA 13
استاندارد اعلام حریق NFPA 72
استاندارد اطفا حریق گازی NFPA 2001
استاندارد اعلام حریق انگلستان BS EN 54
استاندارد اطفا حریق اب و فوم NFPA 11
استاندارد لوله کشی اطفا حریقNFPA 14
استاندارد اطفا حریق ابی NFPA 15
استاندارد ملی اعلام حریق ایران