شرکت ایمن فیدار اروین با یش از ده ها پروژه تا به امروز در زمینه فعالیت تخصصی خود توان طراحی – تجهیز – نصب و راه اندازی – تعمیرات و نگهداری سیستم های اعلام و اطفا حریق اتوماتیک  - دوربین های مداربسته را داشته است . در ادامه میتوان نگاهی کوتاه بر فعالیت های جاری شرکت داشت.


لیست رزومه ها

*نگهداری سیستم های اعلام حریق اتوماتیک گروه هتل های هما
* تامیین تجهیزات - نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان خالد استامبولی سازمان بیمه سلامت کشوری
*تامین تجهیزات نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفا حریق کارخانه کاغذ سازی راشا کاسپین ایرانیان- زنجان
*طراحی - تامین تجهیزات - نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم های اعلام و اطفا حریق بایگانی مرکز شمیرانات سازمان راه وشهرسازی استان تهران
* طراحی - تامیین تجهیزات - نصب و راه اندازی و نگهداری بیش از سه سال سیستم های اعلام و اطفا حریق بایگانی یافت اباد مرکزی سازمان راه وشهرسازی استان تهران
*راه اندازی مجدد سیستم های اعلام و اطفا حریق واحد افساید سایت منطقه ویژه اقتصادی بندر امام پتروشیمی مارون
*طراحی - تامیین تجهیزات - نصب و راه اندازی و نگهداری بیش از هشت سال سیستم های اعلام و اطفا حریق بایگانی مرکزی سازمان راه وشهرسازی استان تهران
*طراحی - تامین تاجهیزات ونگهداری سیستم های اعلام حریق مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی