این شرکت در تاریخ مندرج طی قراردادی با سازمان راه و شهرسازی در مدت سه ماه اقدام به طراحی - تامیین تجهیزات - نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفا حریق بایگانی مرکز یافت اباد سازمان راه وشهرسازی استان تهران را داشته و پس از ان تا به امروز نگهداری سیستم فوق مورد نگهداری این شرکت بوده است.
اعلام حریق این مرکزمجهز به حسگر های Appolo ساخت کشور انگلستان و اطفا حریق این مرکز به سیستم اطفا حریق گازی (دی اکسید کربن) Rotarexتجهیز گردید ه است