راه اندازی مجدد سیستم های اعلام و اطفا حریق نصب شده در واحد افساید سایت منطقه ویژه اقتصادی بندر امام پتروشیمی مارون
اصلاح طراحی -رفع عیوب - شارژ مجدد سیلندر های دی اکسید کربن و IG55 و راه اندازی مجدد