این شرکت در تاریخ مندرج طی قراردادی با مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی در مدت شش ماه اقدام به طراحی - تامیین تجهیزات - نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفا حریق خزاین نسخ خطی و محوطه کتابخانه و ساختمان اداری مرکزی کاشانک تهران را داشته و پس از ان تا به امروز نگهداری سیستم فوق را عهده دار بوده است.
سیستم اعلام حریق مرکز ساخت کارخانه KIDDE و اطفا حریق مرکز از تجهیزات کارخانه Fike تجهیز گشته است.