این شرکت در تاریخ مندرج طی قراردادی با سازمان راه و شهرسازی (مسکن و شهر سازی ) در مدت سه ماه اقدام به طراحی - تامیین تجهیزات - نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفا حریق بایگانی مرکزی سازمان راه وشهرسازی استان تهران را داشته و پس از ان تا به امروز نگهداری سیستم فوق مورد نگهداری این شرکت بوده است.