تاییدیه ها

تاییدیه بهسازی و ارتقا سیستم های اعلام حریق مراکز و استگاه های زیرساختی استان فارس

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه پنج در رشته های : تاسیسات و تجهیزات – صنعت و معدن

iso 45001:2018

استاندارد مدیریت سلامت شغلی و ایمنی

iso  14001:2015
استاندارد محیط زیست

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه

narbeh shahتاییدیه ها